make your own website for freeProcesontwikkeling

In hoeverre bestaat er binnen uw organisatie een gezamenlijke veranderbehoefte? Hoe creëert u een veilige omgeving om nieuwe ontwikkelingen succesvol te laten zijn?

Procesontwikkeling richt zich er binnen een organisatie of team op om vanuit vertrouwen en talenten samen te werken aan groei en ontwikkeling.

Inspiront Procesontwikkeling

De essentie van procesontwikkeling:

 • Een gezamenlijke veranderbehoefte.
 • Veranderbereidheid.
 • Actieplan met SMART doelstellingen.
 • Filter om te prioriteren.
 • Procesbelang boven individueel belang.
 • Een proactieve houding.
 • Ketenverantwoordelijkheid en samenwerking creëren.
 • De dienstverlening, zowel intern als extern, optimaal organiseren en faciliteren.
 • Duidelijke organisatie en communicatiestructuur.
 • Bestaansrecht.

Robin heeft een aantal van mijn teams geholpen om beter met elkaar samen te gaan werken. Door iedereen inzicht te geven in zijn/haar eigen kwaliteiten en valkuilen en die van de andere teamleden, heeft hij een basis gelegd voor onderling vertrouwen, respect en een open gesprek. Vanuit deze basis heeft hij de teamleden met zijn open en enthousiaste manier van werken leren samenwerken.
 
Edwin Hageman
Clustercoördinator Financiële Administratie
Afdeling F&C - Provincie Groningen

Aan de slag

Het verandertraject procesontwikkeling kan zowel individueel als in teamverband worden gevolgd. Dit kan zowel in de vorm van een coachingstraject als een opleidingstraject in company of op een externe locatie verzorgd worden.

Wanneer is teamontwikkeling voor u geschikt:

 • U hebt een nieuw team gevormd (bijvoorbeeld een nieuwe ondernemingsraad, managementteam of afdelingsteam) en u wilt elkaar direct beter leren kennen.
 • In een bestaand of nieuw team wilt u zoveel mogelijk elkaars kwaliteiten benutten.
 • U wilt de onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren tussen de teamleden
 • U wilt optimale prestaties behalen als team en resultaatgericht werken bevorderen.
 • U merkt dat er onderling spanningen zijn tussen de teamleden en daar wilt u iets aan doen onder leiding van een externe coach.

Procesmatig samenwerken

SSBK als verandertool bij talentontwikkeling.

Model: Procesmatig samenwerken

“Niet omdat het moeilijk is durven wij niet, maar omdat wij niet durven is het moeilijk.”
- Seneca

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77