create your own web page for freeVerandertrajecten

Inspiront faciliteert organisaties bij het realiseren van ambities en veranderplannen, middels 4 verandertrajecten die we hieronder kort omschrijven. Op de vervolgpagina’s worden de trajecten verder toegelicht.

Hoe gaan we te werk?

Door een veranderbehoefte gezamenlijk op te stellen en vervolgens hieruit gedragsaspecten kenbaar en meetbaar te maken. Die implementeer je in het veranderproces en laat je over de hele breedte van de organisatie landen. Het verandertraject wordt pas succesvol als je eigenaarschap onder medewerkers creëert en gezamenlijkheid uitstraalt.

Deze gestructureerde en gedragen aanpak bepaalt veelal of cultuur en gedragsaspecten ook landen op de werkvloer. En bepaalt bovendien het succes van je communicatie, samenwerking, respect en onderling vertrouwen. Go for it!

Alle verandertrajecten kunnen zowel individueel als in teamverband worden gevolgd. Dit kan zowel in de vorm van een coachingstraject als een opleidingstraject in company of op een externe locatie verzorgd worden.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Hoe creëert u voldoende vertrouwen en betrokkenheid in een nieuwe strategie?

> Lees meer

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Wat is de meest passende leiderschapsstijl bij veranderprocessen in uw organisatie?

> Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Wilt u een volgende stap maken en kunt u daarbij hulp gebruiken? Inspiront helpt u graag.

> Lees meer

Procesontwikkeling

Procesontwikkeling

In hoeverre bestaat er binnen uw organisatie een gezamenlijke veranderbehoefte?

> Lees meer

Het realiseren van een gezamenlijke veranderbehoefte

De scheiding aanbrengen tussen activiteiten die mindfull (aandachtig) en mindless (routinematig) zijn. "Het aandachtige moet je niet automatiseren. Het routinematige daarentegen moet je niet te belangrijk maken. Dan worden werknemers niet aangesproken op hun intelligentie.” Ondernemende managers realiseren zich dat de economische situatie van vandaag kansen kunnen opleveren! 

Maar dan moeten de neuzen wel allemaal dezelfde kant op… Aintoine de St-Exupéry schreef in zijn boek “De kleine prins”:

Wanneer je een schip wilt bouwen, verzamel mensen bij elkaar om het hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen, maar leer vooral mensen te verlangen naar de eindeloze zee! 

Drie-eenheid in succesfactoren

Ontwikkeling en verbinding bevorderen tussen mens, proces en organisatie.

Model Drie-eenheid in succesfactoren

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77