bootstrap responsive templatesOrganisatieontwikkeling

Hoe creëert u voldoende vertrouwen, duidelijkheid en betrokkenheid in een nieuw te ontwikkelen strategie?

In hoeverre is de onderneming in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau een samenhangend plan te creëren?

Bij organisatieontwikkeling creëren we een veranderbehoefte vanuit een nulmeting in een organisatie en ontwikkelen we vervolgens een gezamenlijk veranderplan op basis van de drie-eenheid mensen, processen en doelen.

Inspiront Organisatieontwikkeling

De essentie van organisatieontwikkeling:

  • Een heldere strategische visie en mensbeeld ontwikkelen.
  • Geloofwaardig uw mensen weten te inspireren en motiveren vanuit een gezamenlijke veranderbehoefte.
  • Verbinding vinden tussen people (menselijke maat, functioneren en mensbeeld), profit (bedrijfsvoering, bestaansrecht en visie) en planet (dagelijks proces, veranderbehoefte en procesplan) .

Mijn ervaring met organisatieontwikkeling

Ik heb een natuurlijke interesse in bedrijfskundige aspecten en begrijp de grote diversiteit aan werkzaamheden en processen binnen de organisatie. Ik snap de problematieken waar directies, managers en teams tegenaan lopen, zowel op communicatief als op proces- en planmatig vlak.

Vanuit dat perspectief spar ik met het directieteam en managers en denk ik kritisch en prikkelend met hen mee over groei, efficiëntie, teamontwikkeling en de verschillende rollen die er zijn.

Aan de slag

Het verandertraject organisatieontwikkeling kan zowel individueel als in teamverband worden gevolgd. Dit kan zowel in de vorm van een coachingstraject als een opleidingstraject in company of op een externe locatie verzorgd worden.


"Beslis wat je wilt, beslis wat je bereid bent daarvoor op te offeren, bepaal je prioriteiten en ga ervoor!”
– Robin Tervoort 

Organisatieverandering of Organisatieontwikkeling? 

Veranderen, wat is het eigenlijk? In de praktijk lijkt het er vaak op dat organisaties toch vooral worden getroffen door ongeplande veranderingen. Oorzaken zijn dan in de ogen van het management divers: economische crisis, de kopieerkracht van de Aziatische concurrentie, een klantenopstand, zelfs een tekort aan geschoolde arbeidskrachten…

Zijn dit nu veranderingen of zijn het ontwikkelingen die eenvoudig te voorspellen waren geweest? Waarmee je rekening had kunnen houden? Veel van dat wat er gebeurt, zeker binnen organisaties, is te voorspellen. Hectiek over zaken die feitelijk te verwachten waren is geheel overbodig. Een eenvoudig hulpmiddel hierbij is het Structura-Denkraam.

Structura-denkraam

Vanuit een nul-meting en veranderbehoefte een gezamenlijk veranderplan creëren.

Structura-Denkraam

Hoe werkt het Structura-Denkraam?

Jezelf als organisatie bewust zijn van deze negen velden, van fases waar iedere succesvolle organisatie doorheen gaat, kan al veel veranderingen omzetten in gewone te verwachten ontwikkelingen. Inspireren en anticiperen dus, dat zijn kernwoorden bij ontwikkelingen.

Managers die bij dit alles daadkrachtig, geloofwaardig, faciliterend én verbindend zijn, zorgen ervoor dat medewerkers hun managers kunnen vertrouwen en de basis vormen voor een succesvolle organisatieverandering.

Hoe gaan we concreet te werk?  

Fase 1: Komen tot een veranderbehoefte.
- Stap 1: Alle medewerkers vullen het assessment in. 
- Stap 2: Terugkoppeling uitslag assessment aan het MT om tot veranderbehoefte te komen.

Fase 2: Komen tot een veranderplan.
- Stap 3: Een veranderplan op basis van veranderbehoefte van het MT. 
- Stap 4: Een veranderplan op basis van veranderbehoefte van de medewerkers. 

Fase 3: Implementeren van het veranderplan.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77