bootstrap html templatesTesten

Procesontwikkeling

Bij het verandertraject Procesontwikkeling maak ik gebruik van verschillende testen, waarbij de MBTI test altijd de basis vormt.

Hoe is de test opgebouwd?

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is gebaseerd op het werk van Carl Jung over de verschillen tussen gezonde mensen en gaat uit van drie indelingen: 

1. Waar haal je je energie vandaan? Introvert (I) versus extrovert (E).
2. Wat zijn je waarnemingsfuncties? Denken (T), Voelen (F), Gewaarworden (S) en Intuïtie (N)
3. Hoe geef je de wereld om je heen vorm? Judging (J) versus Perceiving (P)

De combinaties van deze acht polen leiden tot zestien persoonlijkheidstypen, die worden uitgedrukt in een lettercombinatie.

Inspiront Procesontwikkeling

Persoonlijkheidstypen, hoe werkt het?

Elke persoonlijkheidskenmerk heeft een positieve en een minder positieve kant. De positieve kant van extraversie kan bijvoorbeeld zijn dat je communiceert over wat je doet en gemakkelijk contact maakt. De minder positieve kant kan zijn dat je teveel praat en eerst iets zegt en dan pas denkt. Inzicht in je eigen persoonlijkheidstype is nuttig omdat het een verklaring geeft voor de manier waarop je de dingen doet of juist mijdt.

Waarom vindt je die ene taak leuk en die andere juist niet? Waarom reageer je in bepaalde situatie zoals je reageert? En waarom erger je je soms aan het gedrag van een ander (vaak je tegenpool)? Dat heeft evenveel met jou te maken als met die ander. Daarnaast helpt het om het gedrag van een ander te verklaren en jouw eigen gedrag zodanig aan te passen dat je op een effectieve manier kunt reageren. Dit is niet alleen in werksituaties nuttig, maar ook in privésituaties.

MBTI is een persoonlijkheidstypering gebaseerd op aangeboren persoonlijke voorkeuren

 • Waarom doe je de dingen zoals je ze doet?
 • Waarom werk je met de ene persoon goed samen en met de andere minder?
 • Waarom vindt je het moeilijk om bepaald nieuw geleerd gedrag vol te houden en waarom kost je dat zoveel energie?
 • Welke baan of taak past bij je?
 • Hoe komt het dat je team niet altijd even effectief is met het realiseren van bepaalde opdrachten?
 • Waarom begrijpen sommige teamleden elkaar niet?

Kennen van jezelf en het (her)kennen van individuele verschillen

Dergelijke vragen hebben allemaal te maken met problemen die terug te voeren zijn op het kennen van jezelf en het (her)kennen van individuele verschillen. Individuele verschillen die vaak de oorzaak zijn van misverstanden en miscommunicatie. Als je meer inzicht hebt in je eigen persoonlijkheidstype en dat van anderen in je omgeving, met de daarbij behorende motivaties, natuurlijke sterke kanten en potentiele ontwikkelgebieden, ben je in staat om keuzes te maken die bij je passen en beter met anderen samen te werken.

Wanneer is een Individueel assessment aan te raden?

 • Bij alle verandertrajecten in een organisatie.
 • Bij het ontdekken van leiderschapsstijlen.
 • Bij individuele vraagstukken/ontwikkeling (coaching).
 • Om de toegevoegde waarde binnen een team te bepalen.
 • Bij het in kaart brengen van de groepsdynamica (tussen team, leiding en organisatie).
 • Om geschiktheid voor een functie (bij sollicitaties) te bepalen.
 • Bij het vastlopen in een functie of in Burn-out situaties.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

ADRESGEGEVENS

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

BEZOEKADRES

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77