free website makerTeamontwikkeling en coaching

Procesontwikkeling

Inspiront begeleidt teams door gerichte training en coachingstrajecten zoals het begeleiden van teamconflicten, samenwerking verbeteren, assertiviteitssessies en feedback geven en ontvangen.

Inspiront Procesontwikkeling

Doelgroep

Voor welke teams is teamontwikkeling of teamcoaching geschikt? Een traject gericht op teamontwikkeling is geschikt in een aantal situaties:

 • U hebt een nieuw team gevormd (bijvoorbeeld een nieuwe ondernemingsraad, managementteam of afdelingsteam) en u wilt elkaar direct beter leren kennen. 
 • In een bestaand of nieuw team wilt u zoveel mogelijk elkaars kwaliteiten benutten.
 • U wilt de onderlinge samenwerking verbeteren en optimaliseren tussen de teamleden
 • U wilt optimale prestaties behalen als team en resultaatgericht werken bevorderen.
 • U merkt dat er onderling spanningen zijn tussen de teamleden en daar wilt u iets aan doen onder leiding van een externe coach.

Beoogde resultaten

 • De communicatie verbeteren binnen het team.
 • De onderlinge samenwerking verbeteren.
 • De kwaliteiten van het team beter leren kennen en benutten.
 • De gezamenlijke teamdoelen realiseren door teamcoaching.
 • De problemen of teamconflicten oplossen.

Thematische procesontwikkelingen

Ketenverantwoordelijkheid en samenwerking creëren door ondersteunende processen thematisch op te pakken, met als doel de dienstverlening, zowel intern als extern, optimaal te faciliteren. Zijn er binnen uw onderneming meerdere medewerkers met ongeveer eenzelfde leervraag of procesverantwoordelijkheid? Dan is een gezamenlijke groepsontwikkeling een ideale optie.

Het juiste moment voor teamcoaching 

Wat is het juiste moment om een teambuildingssessie te organiseren. Op zich een heel mooi middel, tenminste wanneer de richting en doelen van de organisatie helder zijn en gedragen worden. Wanneer dat nog onvoldoende het geval is kan teambuilding tot een klaagsessie leiden. Immers de richting waarop de neuzen gefocust moeten gaan worden is nog niet voldoende gedeeld. Dus de vraag is of het wel het juiste moment is om dat middel “nu” in te zetten. Onrust zonder duidelijke eensgezindheid leidt veelal tot grotere onrust, aangezien er niet een kant op gebouwd kan worden. Er is nog geen gezamenlijke veranderbehoefte.

Teambuilden 

Wanneer er bij enkele afdelingen een negatieve oordeelsvorming is en die niet in lijn is met waar je als organisatie toe wilt, dien je dus eerst weer terug te gaan naar beeldvorming. Eenieder die niet meer helder ziet (oordeel) helpt dat om vanuit nieuwe beeldvorming weer opnieuw te kiezen. Wanneer er vandaaruit een nieuwe oordeelsvorming komt, waarbij de mensen zijn gehoord, gezien en zijn meegenomen, kan eenieder vanuit een veranderbehoefte succesvol gaan teambuilden. Dan heeft het individu/de groep een behoefte. Zonder behoefte is er geen kans op groei/ontwikkeling.

Een assessment leidt tot nieuwe beeldvorming. Wanneer je dat terugkoppelt aan de organisatie, richting bepaald, dit deelt met de organisatie en van daaruit gaat teambuilden is de slagingskans groter. Het gaat tenslotte bij samenwerken over verbinden vanuit vertrouwen. 

Dus de insteek van het samenwerken is het allerbelangrijkst. Is het een lapmiddel of raakt het de essentie?

Hoe gaan we te werk?

 • Thema's die gezamenlijk met de verantwoordelijken worden voorbereidt en behandeld. Juist door de verantwoordelijkheid bij de betrokkenen te leggen, landen deze thema's ook daadwerkelijk daar waar het nodig is.
 • Door ervan uit te gaan dat de oplossing al in de medewerker/het team zit. De vraag is veelal of u als leidinggevende in staat bent om die oplossing te verhelderen.
 • Door de mens en zijn/haar onderneming in haar kracht te zetten. Versneld samen tot ontwikkeling te komen.
 • Een inspirerend traject voor uw medewerkers dat naadloos aansluit bij de ketenverantwoordelijkheid en ontwikkeling van uw onderneming.

"Als ik altijd met beide voeten op de grond blijf staan,
kom ik nooit een stap voorwaarts.”

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77