best free css templates
Veranderbehoefte creëren

vanuit betrokkenheid,
verbondenheid en inspiratie.

Bewust ondernemen met Inspiront

Inspiront faciliteert en inspireert ondernemers en organisaties bij het realiseren van ambities en veranderplannen, middels 4 verandertrajecten:

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Hoe creëert u voldoende vertrouwen en betrokkenheid in een nieuwe strategie?

> Lees meer

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Wat is de meest passende leiderschapsstijl bij veranderprocessen in uw organisatie?

> Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Wilt u een volgende stap maken en kunt u daarbij hulp gebruiken? Inspiront helpt u graag.

> Lees meer

Procesontwikkeling

Procesontwikkeling

In hoeverre bestaat er binnen uw organisatie een gezamenlijke veranderbehoefte?

> Lees meer

Alle verandertrajecten kunnen zowel individueel als in teamverband worden gevolgd. Dit kan zowel in de vorm van een coachingstraject als een opleidingstraject in company of op een externe locatie verzorgd worden.


“Vertel mij en ik vergeet; doe het voor en ik onthoud;
betrek me en ik begrijp.”
- Confucius

Essentie van veranderprocessen

Uw eigen passie en ambitie staan centraal als u anderen wilt inspireren. Binnen organisaties omschrijven we dit meestal met de missie, visie en strategie.

Hoe graag u ook iets wilt bereiken, het hangt vooral af van hoe intensief de deelnemers, verbonden aan die verandering, zichzelf een spiegel weten voor te houden. Van oudsher doen we dit door het meten van de voortgang via de bedrijfsvoering.

Veelal zijn dit Angelsaksische parameters oftewel kpi’s. Hier wringt echter de schoen als het gaat om cultuur- en gedragsverandering.

Deze laatste twee zijn mijns inziens essentieel om mee te nemen in een verandertraject.

Ik help u graag om deze competenties te ontwikkelen. 

De beoogde resultaten van veranderprocessen:

 • Veranderbehoefte en veranderbereidheid creëren.
 • Meer plezier en succes uit het werk halen.
 • Belanghebbenden centraal zetten.
 • Richting geven aan mens, proces en organisatie.
 • Ambities waarmaken met meer inspiratie en energie.
 • Talent optimaal inzetten en succesvoller samenwerken.
 • Belemmerende denk- en gedragspatronen doorbreken.
 • Beter bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Mijn werkwijze

Mobirise

Als inspirator focus ik mij tijdens verandertrajecten binnen organisaties op:

 • Het ontdekken van talent.
 • Het creëren van veranderbehoefte.
 • Resultaatgericht werken.
 • Verbondenheid met het (primaire) proces.

Resultaatgebieden:

 • Mens & organisatie ambitieus in hun kracht zetten.
 • Mens & organisatie procesmatig in balans brengen.
 • Mens & organisatie vanuit een gezamenlijke veranderbehoefte laten samenwerken.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77