MobiriseOver mij

Robin: Ik ben een authentieke en verbindende persoonlijkheid. Ik heb passie voor de groei en ontwikkeling van zowel mensen als organisaties. Daarin heb ik een duidelijke visie en ben ik ambitieus. Inspireren, faciliteren en continu zoeken naar mogelijkheden in de ontwikkeling van medewerkers in aansluiting op de business zie ik als mijn taak. 

Als bedrijfscoach pak ik vaak de rol van regisseur, coach, trainer of adviseur. Daarbij combineer ik mijn intuïtief vermogen met passie en resultaatgerichtheid: ik verbind de mens en de organisatiedoelen aan het primaire proces. Enerzijds door het verhelderen en effectief inrichten van bedrijfsprocessen en communicatievaardigheden en anderzijds op de bewustwording van de veranderbehoefte en de eigen rol hierin. Dit doe ik door het veranderproces creatief en actief te regisseren.

Als organisatieontwikkelaar is het mijn doel om leidinggevenden, bestuurders en ondernemers te inspireren en faciliteren bij het realiseren van ambities en veranderplannen.

Mijn achtergrond

Ik ben geboren in Oost-Groningen, opgeleid als ALO-er, doorgegroeid naar salesmanager, communicatietrainer en MBO en HBO docent en momenteel ben ik voornamelijk actief als bedrijfscoach en organisatieontwikkelaar.

Vanaf 2001 ben ik acht jaar partner geweest bij Kenneth Smit training. Tussen 2008 en 2013 was ik werkzaam onder de naam Professional Business Coach, waarbij organisatiebrede bedrijfscoaching, bedrijfsscholing en bedrijfsontwikkeling centraal stonden. In januari 2013 heb ik Inspiront opgericht. 


“Je kunt de wind niet veranderen,
echter hoe de zeilen staan bepaal je zelf voor de volle 100%!”
– H. Jackson Brown Jr.

Mijn aanpak

Vanuit nieuwsgierigheid, inzicht en een goed ontwikkeld abstractieniveau, heb ik snel begrip voor de verschillende processen en belangen die kunnen spelen in een organisatie. Ik ben in staat om vanuit een helikopterview te denken en daardoor zie ik waar de mogelijkheden tot verbetering liggen en wat de gevolgen van een ontwikkeling zijn. Ik vertaal dit naar concrete plannen en werk daarbij gestructureerd en planmatig.

Het bij de doelgroep of het individu doorbreken en ombuigen van routinematig gedrag naar het nieuwe denken en doen, is mijn uitdaging. Ik doe dit waar nodig met een confronterende, maar altijd respectvolle aanpak. Ik zorg daarbij voor humor en een veilige sfeer.  

Ik maak gebruik van verschillende theorieën en testen: MBTI, Covey, Jung, Belbin, NLP, Structura-Denkraam en vele anderen. 

Robin TervoortMijn ervaring

Door jarenlange ervaring in de buitensport en mijn opleiding als docent Lichamelijke Opvoeding heb ik veel ervaring met groepsdynamica en teambuildingsessies.
Daarna heb ik 10 jaren ervaring opgedaan in commerciële functies in de farmaceutische wereld, zowel met relatiemanagement, (large) accountmanagement als (field) sales management.

Als communicatietrainer en organisatieadviseur heb ik sinds 2001 organisaties begeleid op het gebied van verandermanagement, teamontwikkeling, communicatie, plan-, en procesmatig werken, kwaliteit & professionaliteit. Ik heb gewerkt voor zowel profit als non-profit organisaties, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook heb ik meerder malen een interne bedrijfsacademie opgezet.

Daarnaast ben ik sinds 2018 docent/opleider bij MBO en HBO opleidingen bij de Flexacademie & Holland Opleidingen Groep voor verschillende vakken op het gebied van management, communicatie en organisatieontwikkeling. Vanaf 2016 participeer ik in de Structura Groep en Structura Academie, als docent, mentor en assessor.

Mijn inzetbaarheid

Ik ben inzetbaar in iedere organisatie, zowel in het MKB als organisaties en overheden van 30 tot 900 medewerkers. Voor verandertrajecten in executieve functies, in het middelmanagement en op operationeel niveau. Van strategienota tot en met implementatie.

Daarnaast help ik u graag met individuele coaching bij persoonlijke of werkgerelateerde vragen.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77