bootstrap themes



Nulmeting

Organisatieontwikkeling

Inspiront helpt ondernemers bij het realiseren van dromen, ambities en haalbare veranderplannen. Dit start altijd met een nulmeting om inzicht te krijgen in de organisatie, de processen en haar medewerkers.

Dit proces is een gezamenlijke inspanning zodat continuïteit van de ondernemer en de organisatie gewaarborgd blijft. Vanuit 9 speelvelden komen we samen tot een ‘veranderbehoefte’ dat de basis vormt voor een duurzaam veranderplan.

Inspiront Organisatieontwikkeling

De kracht van beeldvorming

Steeds meer zijn wij ervan overtuigd dat naast goed ondernemerschap de sleutel van het bedrijfssucces in uw medewerkers zit. De kennis en expertise van de medewerkers, maar ook hun betrokkenheid en motivatie voor uw organisatie vormen voor een groot stuk werkkapitaal voor u als ondernemer. Innovatie in markten, producten, processen en groei van de organisatie is alleen met goede gemotiveerde medewerkers te realiseren.

Het Structura-Assessment helpt ondernemingen inzicht te krijgen in de beeldvorming van alle medewerkers over het bedrijf. De verkregen informatie helpt de ondernemer/ organisatie om tot een veranderbehoefte en veranderplan te komen.

Het Structura-Assessment biedt de volgende resultaten:

  • Geeft het managementteam(MT) inzicht in waar de problemen binnen de organisatie zich bevinden.
  • Maakt duidelijk waarover we met elkaar een verschil van mening/inzicht hebben.
  • Beeldvorming over de verbinding tussen organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en procesontwikkeling.
  • Beeldvorming over strategische, tactische en operationele verbondenheid.

Voordelen voor de ondernemer/organisatie via dit beeldvormend assessment:

  • Een gezonde organisatie.
  • Innovaties en ontwikkelingen vanuit het proces.
  • Betrokkenheid van alle medewerkers.
  • Meer draagkracht bij veranderingen.
  • Versnelling van verandertrajecten.
  • Verbetering van continuïteit.

Hoe werkt het Structura-Assessment?

Het Structura-Assessment bestaat uit negen velden die alle facetten van uw organisatie dekken. Op elk van de negen velden worden negen vragen gesteld. Zowel vanuit het perspectief van de organisatieontwikkeling als van de persoonlijke ontwikkeling.

Alle vragen kunnen worden voorgelegd aan de volgende groeperingen binnen uw onderneming:

1. Aan het management (strategisch en/of tactisch niveau).
2. Aan het middenmanagement (procesniveau en/of operationeel niveau). 
3. Aan individuele medewerkers of teams (procesniveau en/of operationeel niveau). 
4. Aan MR- of OR-leden.

Verbondenheid binnen de organisatie

Centraal in ons assessment staat “het proces”. Alles wat mensen beweegt, wat ze doen of laten om een gezamenlijk doel te bereiken. Niet het management staat centraal, niet de werknemer, maar datgene wat zij samen laten zien in het proces.

De juiste balans tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling brengt groei. De basis voor een veranderplan ligt in het weten wat je wilt veranderen.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77