free portfolio website templatesOpleiding

Van Veranderbehoefte naar Veranderplan

Om een organisatie, afdeling of business unit succesvol te leiden is het van belang dat u een heldere, strategische visie hebt. Bovendien wilt u op basis van die visie de synergie kunnen bevorderen. Dat is geen eenvoudige opgave. U moet niet alleen altijd de samenhang zien, maar ook samenhangend kunnen sturen.

Inspiront Organisatieontwikkeling

Dat lukt u alleen als u geloofwaardig uw medewerkers weet te inspireren, motiveren en te betrekken in de richting die bedrijfsdoelstellingen en veranderprocessen vereisen. Als strategisch ontwikkelaar zult u daarbij veelal sturing geven aan specialisten. Die zijn vaak sterk gericht op hun eigen discipline. Hoe spoort u ook hen aan tot een integrale denk- en handelswijze?

Vertaal uw visie en mensbeeld naar een veranderbehoefte die medewerkers kunnen én willen oppakken.

Uitgangspunt: een strategisch ontwikkelaar die:

 • wil leren en werken vanuit eigen ambitie en passie.
 • duurzame ontwikkeling ziet als continuïteit van zijn/haar bedrijf.
 • proactief wil handelen op alle veranderingen.
 • wil investeren in zichzelf.
 • keuzes wil maken om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf.
 • niet afhankelijk is van externe adviseurs, maar zelf bepaalt wat nodig is.
 • andere ondernemers wil helpen.
 • respect heeft voor de mening van anderen.
 • het proces van de organisatie centraal stelt.
 • een rol ziet bij alle belanghebbenden, dus ook klanten en leveranciers.
 • gebruik willen maken van Het Structura-Denkraam als ontwikkelmodel.

Hoe gaan we te werk?

Ik wil de deelnemers aan de hand van het Structura-Denkraam faciliteren op welke wijze zij dagelijks via beeldvorming en oordeelsvorming de juiste besluiten nemen die bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerkers, het proces en de organisatie.

De negen velden van het Structura-Denkraam die ondersteunend zijn aan dit proces geven inzicht in de huidige situatie, de gewenste veranderbehoefte en een veranderplan dat duidelijk, inzichtelijk en haalbaar is. 

Van de deelnemers wordt daarom verwacht dat zij de eigen organisatie gebruiken als voorbeeld en uiteindelijk vier documenten produceren: 

 • Een heldere procesbeschrijving van de activiteiten.
 • Een veranderbehoefte (van alle belanghebbenden).
 • Een gedragen veranderplan dat de basis vormt voor de continuïteit van hun organisatie.
 • Een beschrijving van alle ondersteunende velden.

De opleiding richt zich op twee trajecten: 

Primair: Het zich eigen maken van kennis en vaardigheden.
Secundair: Het Structura-Denkraam kunnen toepassen binnen hun eigen organisatie. 

Hoe kom ik tot een gedeelde veranderbehoefte? 

1. Beeldvorming creëren door in beweging te gaan en blijven vanuit allerlei perspectieven.
2. Oordeelsvorming creëren door vanuit emotie/gevoel hierop te reageren. 
3. Besluitvorming creëren door verstandelijk af te wegen en te besluiten. 

Het denkraam is van toepassing voor alle vormen van gedragsverandering.

Door te ontdekken, creëren en verbinden met het Structura-Denkraam, komt de waarde van de ondernemer en zijn organisatie volledig tot zijn recht.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77