online web builderCoaching

Organisatieontwikkeling

Ondernemingen zijn complex en kennen vaak meerdere probleemvelden en dus meerdere gewenste veranderingen. De ene keer is verbetering van de dienstverlening de ingang, bij een andere organisatie de efficiency. Weer een andere organisatie heeft integriteitsproblemen en begint daarmee. En de volgende organisatie heeft problemen met de kwaliteit van het management of men merkt dat de kwaliteit van de uitvoering wisselend en onvoorspelbaar is.

Maar altijd komen in de loop van het proces ook andere aspecten in meerdere of mindere mate aan bod. Dat wil niet zeggen dat het niet van belang is waar u begint. Altijd moet u daar beginnen waar problemen worden ervaren en grote wensen liggen. Het bestaan van verandernoodzaak en dus een veranderbehoefte voor veranderingen is cruciaal.

Uitgangspunt in ons denken is dat we ons gedrag weer moeten gaan baseren op een mensbeeld, op dat wat voor ons echt belangrijk is. Alles draait om leiderschap dat faciliterend wil zijn en verbinding kan maken tussen mensen. 

Inspiront Organisatieontwikkeling

Succesvol veranderen, hoe doet u dat?

Veranderingen raken meestal alle medewerkers in uw organisatie en vragen om intelligente manieren van aanpakken. Of het nu gaat om interne veranderingen (nieuwe werkprocessen, structuren of systemen) of om veranderingen die voortkomen uit de omgeving (toegenomen concurrentie, wetgeving of technische ontwikkeling).

Het vermogen van managers om adequaat in te spelen op deze veranderingen bepaalt in hoge mate het succes van uw organisatie.


“Als ik altijd met beide voeten op de grond blijf staan, kom ik nooit een stap voorwaarts.”
- Robin Tervoort

Waarom cultuurverandering?

Het wordt erg snel gezegd: we willen de organisatiecultuur veranderen. De vraag is echter: waarom zou u dat willen? De organisatiecultuur is immers een diep geworteld item dat hoort bij de identiteit van uw organisatie of bedrijf.

In de praktijk merk ik dat de volgende motieven een rol spelen:

  • We willen een professionaliseringsslag maken wanneer het gaat over de interne communicatie.
  • Onze organisatie sluit niet meer aan bij de wensen en eisen van de markt en een interne mentaliteitsverandering is noodzakelijk.
  • We willen zakelijker met elkaar omgaan.
  • We willen af van de zogeheten excuuscultuur, eilandjescultuur of zelfs angstcultuur.
  • We lopen als bedrijf voortdurend aan tegen de zwakten van onze organisatiecultuur.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77