free html website templates



Opleiding

Inspirerend leiderschap

Als leidinggevende wilt u blijven ontwikkelen. Immers, uw organisatie blijft in beweging, en dat vraagt elke dag het beste van haar medewerkers. U staat er open voor uw talenten te ontwikkelen en aan te scherpen. De vraag is: hoe blijft u scherp?

Als inspirator ga ik met u de uitdaging aan om meer rendement uit uw talenten te halen. Door uw grenzen te verleggen en open te staan voor nieuwe inzichten, bent u in staat uw talenten en daarmee die van uw medewerkers, te versterken!

Als leidinggevende zet u anderen aan tot het verbeteren van prestaties en het verleggen van de persoonlijke grenzen. Zo komt u samen met uw medewerkers tot hogere prestaties. Waar en hoe kunt u deze vaardigheden ontwikkelen?

Als inspirator ondersteun ik u bij het uitgaan van uw zelfkennis, visie, kracht en kwaliteiten. De opleiding en/of begeleiding is gebaseerd op bewustwording, confrontatie en reflectie. Kennis, inzicht, gedrag en vaardigheid zijn de ingrediënten die de opleiding en/of het coachingstraject compleet maken.

Inspiront Leiderschapsontwikkeling

Inspirerend leiderschap

Inspirerend en resultaatgericht handelen, in een coachende stijl van  leidinggeven, behoren na de opleiding tot uw competenties! 

  • U hebt visie op inspirerend leiderschap en hebt inzicht in uw eigen leiderschapskwaliteiten. 
  • Uw vaardigheden ondersteunen en inspireren uw medewerkers tot het optimaal ontplooien van hun talenten. 
  • U kent de mechanismen die een rol spelen bij veranderprocessen en weet uw medewerkers daarin te faciliteren. 
  • U kunt omgaan met de dubbelrol van coach en beoordelaar, en past uw leiderschapsstijl aan, aan de ontwikkeling van de medewerker. 
  • U stuurt uw mensen zorgvuldig en resultaatgericht aan en weet ze te inspireren en stimuleren in een verandering. 

6-daagse opleiding inspirerend leiderschap

U leert uitgaan van uw zelfkennis, visie, kracht en kwaliteiten. U krijgt meer inzicht in uw gedrag als leidinggevende en leert hoe u uw gedrag kunt bijsturen. De opleiding en/of het coachingstraject is gebaseerd op bewustwording, inspiratie, confrontatie en reflectie.

Naast aandacht voor uw persoonlijke kenmerken en kwaliteiten richt de opleiding zich op drie hoofdgebieden:

  • Resultaatgericht leiderschap: richting en sturing geven aan te behalen resultaten, aansturen en stimuleren van individuele medewerkers.
  • Coachend leiderschap: de professionele ontwikkeling van medewerkers, omgaan met weerstand en het aangaan van verbinding, het hanteren van stress en werkdruk bij uzelf en medewerkers, leidinggeven aan groepen en teambuilding.
  • Ondernemend leiderschap: alert zijn op signalen uit de omgeving, uitdragen en vertalen van uw visie op de toekomst, grenzen verkennen, kansen zien, risico's nemen en veranderingen initiëren. 

Welke resultaten bereikt u?

Inspirerend, verbindend en resultaatgericht handelen, in een coachende stijl van leidinggeven, behoren na de training tot uw competenties! U hebt visie op inspirerend leiderschap en inzicht in uw eigen leiderschapskwaliteiten.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77