site templates free downloadCoaching

Persoonlijke ontwikkeling

Onze coachingssessies zullen altijd afgestemd worden op de individuele situatie van de deelnemer en die van de organisatie. Hiertoe zullen dan ook voorbereidingen worden uitgevoerd door middel van een intakegesprek en een persoonlijkheidstest (MBTI).

In deze analyse worden zaken als het dagelijkse functioneren, toekomstverwachtingen, individuele behoeften en doelstellingen centraal gesteld.

Inspiront Persoonlijke ontwikkeling

Inspiront zoekt bij de uitvoering van opdrachten permanent naar de verbinding tussen mens en organisatie. Daarbij kunnen persoonlijke vraagstukken omhoogkomen, zoals:

 • Persoonlijke reflectie:
  Ik wil verheldering over (basis) vraagstukken binnen mijn functie en over mijn eigen functioneren.
 • Eigen ontwikkeling en richting:
  Bij de basis beginnen! Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 
 • Persoonlijke mobiliteit:
  Waar pas ik en hoe kom ik daar? Inspiratie ontwikkelen en in beweging komen. Welke belemmerde overtuigingen zitten in de weg?
 • Leiderschap in verandering:
  Wat is mijn leiderschapsstijl? Ik sta voor een stevige nieuwe uitdaging. Hoe pak ik dat aan? 

“Ik verheug me altijd op een gesprek met Robin. Hij is in staat me de zaken weer helder en in perspectief te laten zien. Als hij weer vertrekt baal ik van zijn komst. Hij laat me namelijk inzien dat het nog beter kan en moet en dat ik daar een sleutelrol in heb, oftewel nog meer werk!”
- Cas König – CEO Groninger Seaports

Hoe gaan we te werk? - Het Inspiront coachingsmodel:

 1. Competentieanalyse  
  • Persoonlijke vragenlijst (online MBTI test).

 2. Opstellen Persoonlijk Ontwikkel Plan (1 sessie)
  • Terugkoppeling uitslag MBTI test.
  • Intakegesprek en behoefteinventarisatie.
  • Leer- en ontwikkelaspecten verhelderen en opstellen (competentielijst).
  • Planning opstellen.

 3. Coaching (4-8 sessies)
  • Inspireren en faciliteren richting geformuleerde doelen. 
  • Persoonlijk Ontwikkel Plan SMART omzetten in acties. 
  • Tijdsbesteding per sessie ongeveer 2-3 uur.

 4. Voortgangsgesprek en evaluatie (2 x 1 sessie van 1 uur)
  • Terugkoppeling samen met leidinggevende.

Meerwaarde ontdekken vanuit typologiën

Inzicht krijgen in de eigen voorkeuren van energie, waarneming en vomgeving.

Model Meerwaarde ontdekken vanuit typologieën

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77