make a website for freeCoaching

Leiderschapsontwikkeling

U loopt steeds tegen dezelfde problemen aan en wilt daar verandering in aanbrengen. U weet of hoopt dat er talent in u schuilt, dit komt echter niet altijd tot zijn recht.

Inspiront begeleidt u daarbij met een inspirerend en op bewustzijn gericht coachingstraject op maat. Uw kracht en talenten staan centraal, zodat u zich vanuit uw veranderbehoefte gaat ontwikkelen en bereikt wat voor u écht belangrijk is.

Inspiront Leiderschapsontwikkeling

Het beoogde resultaat voor ondernemers, managers en leidinggevenden

Inspiront zoekt bij de uitvoering van opdrachten permanent naar de verbinding tussen mens en organisatie. Daarbij kunnen persoonlijke vraagstukken omhoogkomen, zoals:

  • Persoonlijke reflectie: Ik wil verheldering over (basis) vraagstukken binnen mijn functie en over mijn eigen functioneren.
  • Eigen ontwikkeling en richting: Bij de basis beginnen! Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
  • Persoonlijke mobiliteit: Waar pas ik en hoe kom ik daar? Inspiratie ontwikkelen en in beweging komen. Welke belemmerde overtuigingen zitten in de weg?
  • Leiderschap in verandering: Wat is mijn leiderschapsstijl? Ik sta voor een stevige nieuwe uitdaging. Hoe pak ik dat aan? 

Leiderschap op z’n kop

Vertrouwen als belangrijkste graadmeter voor geloofwaardigheid.

Leiderschap is evolutionair gezien een rol die helpend is om te zorgen dat wij mensen als groep sterker zijn dan als individu. In de ruim 19 jaren dat ik managers begeleid zie ik veel managers met de beste bedoelingen in allerlei valkuilen trappen. Daardoor gaat veel energie verloren en voorkomen ze dat teamleden eigenaarschap tonen. Het team of de organisatie ontwikkelt zich dus onvoldoende verder. 

Als leidinggevende bent u er voor het team, uw toegevoegde waarde is te zorgen dat het team steeds betere prestaties levert. In een topteam versterken de medewerkers elkaar.

Leiderschap op z'n kop


Een goede raad aan leidinggevenden
Ga nooit uit van uw eigen gelijk! Het is prima om u verantwoordelijk te voelen want verantwoordelijkheid hoort bij de positie van een manager, maar hoort ook bij de positie van de teamleden! In hoeverre kunnen teamleden dan goed voor zichzelf zorgen en eigen verantwoordelijkheid dragen.

Leidinggevenden werken tegenwoordig over het algemeen met goed opgeleide mensen. Er rest dus de vraag waar de plaats van de leidinggevende is in de voortgang en vooral aansturing van een bepaald proces met een bepaald team. Iemand die bijvoorbeeld zegt: ”Ik ben uiteindelijk degene die eindverantwoordelijk is”, probeert hiermee vooral het belang van zijn eigen positie te markeren. Soms gebeurt dit nog onbewust, want echte leiders hebben dat niet nodig.

Iemand iets toevertrouwen betekent dat u vraagt of die het wil en kan doen en vervolgens faciliteert u en laat u het los. Want zolang u nog blijft controleren zal de ander nooit eigenaarschap tonen en daarmee een stuk verantwoording willen dragen. Dus komt u nooit een stap verder. Uiteraard verwacht u van de teamleden wel terugkoppeling van de voortgang.

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77